Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Política de privacitat
Aquesta web utilitza cookies, pot veure la política de cookies, aquí -
Política de cookies +
Live Xat
Skype Me™!
 
Xarxes
| More

Segueix-nos

Twitter
Facebook
 
Cistella
0 productes
 
Editorials
 
Twitter
Agenda
 

Política de privacitat

En compliment d’allò que disposa la Lllei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), i en especial el seu article 5, el titular d’aquesta pàgina web, Muntanya de Llibres S.L., en endavant muntanyadellibres.com, informa a l’USUARI, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que l’USUARI decideixi de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a muntanyadellibres.com les dades personals que li siguin demanades a la web per a la prestació dels serveis.

També s’informa a l’USUARI de la incorporació de les seves dades a un fitxer, essent el seu titular i responsable Muntanya de Llibres S.L., amb DNI. 33948593H, i domicili a Vic (08500), Carrer Verdaguer, 31, i que amb aquest fitxer es realitzarà un tractament automatitzat de les seves dades amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb l’usuari, així com per a la tramesa d’informació comercial relativa als productes i serveis de muntanyadellibres.com.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades  requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, muntanyadellibres.com podrà, denegar el servei concret sol.licitat.

L’USUARI haurà d’omplir els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de la cumplimentació defectuosa dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes i no actualitzades.

Si vostè és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la web.

muntanyadellibres.com ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal.lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i demés riscos possibles.

De la mateixa forma muntanyadellibres.com, s’obliga a complir la obligació de secret respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat establerta en la legislació de protecció de dades aplicable.

L’USUARI o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel.lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb allò establert a la LOPD i demés normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a muntanyadellibres.com, amb domicili a Vic (08500), carrer Verdaguer, 31, en la que s’acrediti la identitat de l’USUARI.

muntanyadellibres.com comunica a l’USUARI, mitjançant aquest avís, que fa ús de “cookiesquan l’USUARI navega per les diferents pantalles i pàgines de la web. Les “cookiesutilitzades per muntanyadellibres.com, son desades al disc dur de l’USUARI però no poden llegir les dades contingudes en ell ni llegir els arxiuscookiecreats per altres proveidors. No obstant, l’USUARI, podrà impedir la generació de “cookiesmitjançant l’opció corresponent en el seu programa navegador. muntanyadellibres.com utilitzacookiesamb l’objecte de reconèixer els usuaris que hagin utilitzat els serveis per a poder facilitar els mateixos.

En el cas que muntanyadellibres.com presti en algún moment algun tipus de servei específic en el que determini unes previsions concretes diferents d’aquestes, en relació a la protecció de dades personals, tindran primacía l’aplicació de les normes particulars indicades per aquest aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.