Condicions de venda

En compliment del que es disposa en les lleis vigents, s'informa del següent:

• Titular de la pàgina Web: Muntanya de Llibres S.L.O.

• NIF: B64264187

• Domicili Social: Carrer Jacint Verdaguer, 31. 08500 Vic

• Email de contacte: info@muntanyadellibres.com

 

Recollida de dades estadístiques

Aquesta pàgina Web no recull ni emmagatzema dades personals dels seus visitants. Únicament, amb la finalitat d'oferir-li el millor servei a través d'aquesta pàgina, i a fi de facilitar el seu ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants de la Web, i la seva freqüència d'utilització.

Amb aquesta informació s'analitza la freqüència d'ús de la Web a partir de les dades de connexió, i les seccions més visitades. No utilitzarem cookies per a recollir informació dels usuaris des de la seva pàgina Web ni registra les seves adreces IP.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, fins i tot el bolcat del contingut a qualsevol suport, sense expressa autorització del titular de la pàgina web.

 

Condicions generals de compra

 

1. Naturalesa del contracte

A través d'aquest portal web, el client (entenent-se com a tal qualsevol persona física o jurídica) podrà adquirir els diferents productes oferts per Muntanya de Llibres (d'ara endavant, “MdLl”). En aquells productes per als quals MdLl no disposi d'existències en aquest moment, la seva intervenció es limitarà a canalitzar la sol·licitud del client davant la distribuïdora i, en cas de confirmar-se per part de la distribuïdora l'existència del producte sol·licitat pel client, aquest podrà iniciar el tràmit per a l'adquisició d'aquest producte a través d'aquest portal web sobre la base dels termes i condicions establerts.

 

2. Registrar-se com a client

És imprescindible registrar-se en la web com a client per a:

• canviar la clau d'accés al compte.

• consultar l'estat de les comandes pendents.

• consultar o modificar les teves dades personals.

No és necessari registrar-se com a client per a:

• comprar.

Per a registrar-se com a client Vostè haurà d'emplenar el formulari de registre, en l'apartat “El meu compte”, o bé en qualsevol moment en què se't sol·liciti la identificació d'accés (pàgina de 'login').

La seva adreça email i una contrasenya són les dades que li identifiquen com a client. Si ha oblidat la contrasenya, seleccioni l'opció corresponent i la hi enviarem a la seva bústia de correu.

Pot modificar les seves dades personals (canvi de domicili, d'email,…) o canviar la seva contrasenya entrant des de la mateixa opció “El meu compte” en el menú principal. Si realitza una comanda, es tindran en compte per a aquesta comanda les dades que tingués registrats en aquest moment.

 

3. Com comprar

Per a comprar no és imprescindible estar registrat com a client (veure punt anterior). Des de la pàgina descriptiva del producte, després de prémer el botó “comprar”, s'accedeix a un formulari amb tota la informació sobre les opcions d'enviament i pagament. Una vegada formalitzada la compra, les seves dades de registre seran els tinguts en compte per a la formalització de la compra, de la qual es generarà un document electrònic que serà arxivat per MdLl, no sent aquest accessible, encara que si podrà accedir a l'estat de la seva comanda. Qualsevol error en la introducció de les seves dades haurà de ser esmenat abans de la formalització de la compra. Si es detecten immediatament després d'haver-la formalitzat, haurà de posar-se en contacte immediat amb MdLl per a comunicar aquesta incidència.

Els títols que consten en la nostra base de dades corresponen a llibres que han estat donats d'alta en algun moment en la nostra llibreria, sent les dades que proporcionem els referits a aquest moment. Per això, aquells títols que no són de "disponibilitat immediata" (llibre "no disponible"; llibre "esgotat") la informació sobre disponibilitat i preu serà la facilitada pel distribuïdor, limitant-se MdLl a canalitzar la sol·licitud del client davant el distribuïdor. Una vegada confirmada per aquest últim l'existència i el preu del producte, s'informarà per email al client perquè, si escau, procedeixi a iniciar els tràmits de compra a través d'aquesta web.

Els preus indicats en la nostra web tenen inclòs l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

En les comandes realitzades des de països no pertanyents a la Comunitat Europea, cal deduir de l'import total de la comanda, en llibres el 4% i en objectes i audiovisuals el 21% corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

 

4. Justificant de recepció

Una vegada formalitzada la compra, rebrà un justificant de recepció dins de les 24 hores següents a la formalització, on s'especifiquen les dades de la compra.

 

5. Forma de pagament

Vostè podrà triar la forma de pagament entre les diferents opcions que se li indiquen en el procés de compra. Per a això haurà d'accedir a la “cistella de la compra” i triar en el menú desplegable, com de les diferents formes de pagament és la que desitja.

 

6. Dades de facturació i enviament

Per defecte les dades d'enviament i facturació són els que consten en la fitxa de registre del client. Les dades de facturació només serà necessari introduir-los si són diferents dels d'enviament.

 

7. Enviaments

En el cas dels enviaments, l'import de les despeses d'enviament se sumarà al preu total de la comanda.

El cost definitiu de l'enviament es facilita al client en el procés de compra, en el moment de la confirmació de dades, i sempre abans de confirmar la seva compra. Aquest import inclou l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

En enviaments a països no comunitaris MdLl no es farà càrrec en cap cas del pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

 

8. Recollides

És possible recollir la comanda en MdLl, dins de l'horari establert i sempre que s'hagi rebut confirmació que està disponible.

 

9. Lliurament de la comanda i la factura.

MdLl farà lliurament de la corresponent factura al client en el moment de lliurament de la comanda. Per a enviaments nacionals, l'enviament de la comanda es realitzarà dins del mateix dia si s'ha rebut la comanda abans de les 16:00h i al dia següent si s'ha rebut després.

 

10. Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals que se sol·liciten són sempre els estrictament necessaris. MdLl es compromet a no donar-los un altre ús que l'acordat i a no cedir-los ni vendre'ls a tercers en cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemats en la base de dades de MdLl. El client pot en qualsevol moment accedir a ells, des de la mateixa web, per a modificar-los.

 

11. Com consultar l'estat d'una comanda

Per a consultar l'estat de les seves comandes pendents ha d'entrar per l'opció ‘el meu compte’ en la part superior dreta del menú principal. Després d'identificar-se (pàgina de ‘login’) podrà accedir a la seva pàgina de comandes, on trobarà els títols pendents ordenats per data de comandes i una indicació de l'estat de la comanda.

 

12. Cancel·lacions i devolucions

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost abans que l'enviament es faci efectiu. Si rebem avís de cancel·lació una vegada el paquet estigui enviat, el considerarem una devolució.

Si Vostè decideix exercir el seu dret de renúncia i devolució, haurà d'emplenar el corresponent formulari de desistiment, indicant en número de comanda, i remetent el producte pel mateix conducte que el va rebre i en perfecte estat de conservació. Les devolucions poden fer-se fins a 7 dies hàbils des de la recepció del producte, sempre que aquests no hagin estat oberts ni usats i conservin –si escau- el precinte o embalatge original. Això no serà aplicable a la venda d'articles que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat o que per raó de la seva naturalesa, no puguin ser objecte de devolució, entre els quals es troben els ebook i altres articles inclosos en l'article 102 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.

En cas de produir-se la devolució, les despeses d'enviament són a càrrec del client. Naturalment, queden excloses d'aquest supòsit aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte servit. En aquest cas, MdLl es compromet a canviar el producte defectuós per un altre i es farà càrrec de les despeses de devolució i d'enviament. Si no pogués fer-se el canvi, es reintegrarà l'import.

 

13. Jurisdicció Aplicable

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

Tot això sense perjudici de la facultat del Client d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Vic (Barcelona).